777beer con: เคล็ดลับสำหรับการเปิดขวดเบียร์แบบสุดเท่

777beer con: เคล็ดลับสำหรับการเปิดขวดเบียร์แบบสุดเท่

การเปิดขวดเบียร์อาจดูเป็นเรื่องง่าย แต่การทำให้มันดูเท่นั้นจำเป็นต้องมีเล็กลับบ้าง ดังนั้นที่นี่มีเคล็ดลับ 777beer con สำหรับการเปิดขวดเบียร์อย่างสุดเท่ที่คุณอาจต้องความสามารถพิเศษเล็กน้อย!

1. เทคนิคเปิดด้วยขอบโต๊ะ: ถ้าคุณไม่มีเครื่องเปิดขวดให้ใช้เทคนิคนี้! ให้วางขวดบนขอบโต๊ะ แล้วใช้มือตีลงไปเย็นๆที่ขอบขวด โดยใช้แรงมือบ่าง

2. การใช้กระดาษ: หากไม่มีเครื่องเปิดขวด ลองใช้กระดาษ! ให้หักกระดาษเป็นสายยาว วางสายกระดาษระหว่างปากขวดกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เป็นขอบเครื่องเปิด จากนั้นเหวี่ยงกระดาษให้มีประสิทธิภาพเป็นเครื่องเปิด

3. การใช้กาบมีด: ถ้าคุณมีมีด ให้ใช้ขอบมีดช่วย! วางขอบมีดตรงกลางขอบขวด โดยปลายมีดชนแนบตัวขวด แล้วกดลงไปเล็กน้อย สุญลักษณ์ที่มีขอบอื่นๆ

4. การใช้มือ: หากคุณมีความสามารถแข็งแรงในมือ สามารถเปิดขวดโดยใช้มือได้! ให้นำขวดในมือของคุณ แล้วใช้อบมือยื่นขึ้นเมื่อควาบอักเสบ นับถอยต้านควายาว

5. การใช้ฟัน: ถ้าคุณมีฟันแข็งแรง สามารถเปิดขวดโดยใช้ฟันได้! ใช้ฟันรอบปากขวดแล้วหมุนขวดเพื่อเปิด

ฉลองกับการเปิดขวดเบียร์อย่างใช่ใจด้วยเคล็ดลับ 777beer con ที่ช่วยให้การเปิดขวดเบียร์ของคุณเป็นที่ยอดเยี่ยมและสุดเท่!